Hvert år er jeg flere måneder til sjøs på oppdrag for Hurtigruten, der jeg er fotograf på ekspedisjonsskipene deres. Det er oppdrag som går i Arktis og Antarktis.
Dette er bilder fra Svalbard i juni 2019.
Til toppen av siden